PROJEKT
DIZAJN
IZGRADNJA
KLJUČ USPJEHA

O NAMA

Tvrtka ''Međimurje graditeljstvo'' d.o.o. privatna je građevinska tvrtka osnovana 2000. godine nastala na tradiciji međimurskog graditeljstva stvaranog kroz desetljeća u čijem stvaranju i sama aktivno sudjeluje. Svojom veličinom, godišnjim prometom, brojem djelatnika i opremljenošću rangira se među srednje velike poduzetnike u RH.

CERTIFIKATI

Tvrtka Međimurje graditeljstvo d.o.o. osim što posjeduje certifikat za izgradnju i sanaciju objekata visokogradnje i niskogradnje, posjeduje i  certifikat za sanaciju objekata kulturne baštine. 

                      

KOMENTARI INVESTITORI

Sukladno čl. 72 stavak 4.  Zakona o javnoj nabavi  Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Sveti Ivan 8, kao naručitelj, potvrđujem da je Medjimurje graditeljstvo d.o.o., Zagrebačka 42/b, Čakovec kao ponuditelj- izvođač radova, uredno i na vrijeme izvršio sve preuzete ugovorne obveze prema za to sklopljenom ugovoru.

Istarski vodovod d.o.o.

Potvrđujemo da je tvrtka Medjimurje graditeljstvo d.o.o. , uredno izvršila sve betonske i armirano betonske monolitne radove, armiračke  i zidarske radove prema ugovoru o građenju. Izvođač je kvalitetno i u ugovorenom roku izvršio i predao sve ugovorene radove, te su isti izvedeni  u skladu s pravilima struke. 

Trigranit Lanište d.o.o. (Arena Centar)

Poduzeće Medjimurje graditeljstvo d.o.o.,ugovorom i pripadajućim aneksima o građenju, preuzelo je izvođenje "Izgradnje županijske bolnice Čakovec" ukupne površine 12 500m2. Izvoditelj je iskazao ozbiljnost, stručnost i profesionalnost u pristupu poslu, te na angažman istog računamo i kod naših slijedećih planiranih investicija .

Županijska bolnica Čakovec

TEKONET d.o.o. kao Naručitelj, potvrđuje da je MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o, kao Izvoditelj, uredno izvršio sve preuzete obveze prema navedenom sklopljenom ugovoru o "Izgradnji MHE Ilovac" a koji obuhvačaju: zemljane radove, zaštita građevinske jame, ab radovi konstrukcija, uređenje okoliša, nosivi kameni zidovi.

TEKONET d.o.o.

TOSIDOS d.o.o, kao Naručitelj, potvrđuje da je MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o. kao izvoditelj uredno izvršio sve preuzete ugovorne obveze prema sklopljenom ugovoru o "Izgradnji Stolpnog vodohrana Beltinci" a koji obuhvačaju; građevinske radove te montažne radove

TOSIDOS d.o.o - Slovenija

PROMMING d.o.o, kao Naručitelj, potvrđuje da je MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o kao Izvoditelj, uredno izvršio sve preuzete ugovorne obveze, prema sklopljenom ugovoru o "Izgradnji građevine DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE" a koji obuhvačaju: građevinsko obrtničke, eletroinstalaterske radove, vodovod i odvodnja, radovi grijanja hlađenja i ventilacije, opremanje objekta te radovi na vanjskom uređenju.

PROMMING d.o.o.

OTF FOVALLALKOZO ZRT - Budapest kao Naručitelj potvrđuje da je MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o. kao Izvoditelj, uredno izvršio sve preuzete ugovorne obveze prema sklopljenom ugovoru o "Izvođenje Vodovodne mreže pitke vode u sklopu postrojenja INA d.d.- Rijeka". Radovi su izvedenii stručno i kvalitetno unutar ugovorenon roka. Izvodetelj je iskazao stručnost i profesionalnost u pristupu poslu.

OTF FOVALLALKOZO ZRT - Budapest

TOPLICE SVETI MARTIN d.d kao naručitelj, potvrđuje da je MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o. kao Izvoditelj, uredno izvršio sve preuzete ugovorne obveze, prema sklopljenom ugovoru o "Izgradnji WELLNES HOTELA SPA GOLFER HOTEL"

TOPLICE SVETI MARTIN d.d