IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SVIM VRSTAMA OBJEKATA

•  zemljani radovi  •  betonski radovi  •  armiranobetonski radovi  •  zidarski radovi (zidanja, žbukanja,strojna žbukanja, fasade, itd.)  •  tesarski radovi (oplate, krovišta, drveni montažni elementi, montažni objekti od drveta-vrtni paviljoni i vikend kuće)  •  krovopokrivački radovi  •  sve vrste skelarskih radova  •  industrijski podovi (TAL-M kvarc,TAL-M osnovni, epoksidni podovi, itd.)

IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU (obrtnički i instalaterski radovi,te radovi na opremanju objekata)
PROIZVODNJA ELEMENATA OD BETONA
IZRADA I MONTAŽA ČELIČNIH I BRAVARSKIH KONSTRUKCIJA U VLASTITOM POGONU
SANACIJE OBJEKATA

•  statička (konstruktivna)  •  zidani objekti  •  armiranobetonski objekti i dijelovi objekata  •  od vlage  •  injektiranjem ili izradom sloja za prekid kapilarne vlage  •  izmjena i ugradnja mostovnih prijelaznih naprava Www.grace.com

ARMIRAČKI RADOVI

•  prerada (sječenje, savijanje, vezanje) svih vrsta armature u pogonu (rebrasta, glatka i mrežasta)  •  ugradnja armature na objektima

MEHANIZACIJA

•  usluge građevinskom mehanizacijom  •  najam i montaža građevinskih toranjskih dizalica; betonara i ostalih

PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI NA GRADILIŠTU

•  instalacije  •  privremeni objekti (uredski, smještajni, skladišni, itd.)