Predsjednik Uprave:
Goran Knežević dipl.ing.građ
Telefon: 385 (40) 379 101
e-mail: goran.knezevic@m-g.hr

Direktor Prodaje:
Zdravko Hunjadi dipl.ing.građ.
Telefon: 385 (40) 379 103
e-mail: zdravko.hunjadi@m-g.hr

Direktor Proizvodnje:
Marija Halić ing.građ.
Telefon: 385 (40) 379 141
e-mail: marija.halic@m-g.hr

Direktor Gospodarstva:
Sanja Belić dipl.oec.
Telefon: 385 (40) 379 112
e-mail: sanja.belic@m-g.hr

Pravna služba:
Bojana Poljak dip.iur.
Telefon: 385 (40) 379 106
e-mail: bojana.poljak@m-g.hr
Kadrovska služba:
Marija Naranđa
Telefon: +385 (40) 379 146
e-mail: kadrovska@m-g.hr
Financije i računovodstvo:

Telefon: 385 (40) 379 115
e-mail: financijska@m-g.hr

Laboratorij:
Ivan Blažona ing. građ.
Telefon: 385 (40) 379 145
e-mail: ivan.blazona@m-g.hr
Služba ZNR:
Gordana Savić .i.sig.
Telefon: 385 (40) 379 144
e-mail: znr@m-g.hr
Odjel kalkulacija:
Marija Višnjarić
Telefon: 385 (40) 379 133
e-mail: marija.visnjaric@m-g.hr
Odjel nabave:
Mladen Lesjak
Telefon: 385 (40) 379 121
Fax: 385 (40) 379 130
e-mail: nabava@m-g.hr
CENTRALA:
Telefon: 385 (40) 379-111
Fax: 385 (40) 379-110
e-mail: info@m-g.hr
Mehanizacija i bravarija:
Benjamin Mišić
Telefon: +385 (40) 379 142
e-mail: benjamin.misic@m-g.hr
Krovišta i oplate:
Benjamin Mišić
Telefon: +385 (40) 379 142
e-mail: benjamin.misic@m-g.hr